Brückensäge Umfangfräser Ring

Umfangfräser Breite
Umfangfräser Durchmesser
Produktnummer: 4719.1410.0020
Produktinformationen "Brückensäge Umfangfräser Ring"
für Brückensäge ohne Kern (für Kunststoffkern)